مجله بانوان

/

مذهبی

/

متن روضه اربعین

[ دانلود روضه اربعین, متن روضه اربعین, روضه اربعین, روضه اربعین امام حسین (ع), روضه اربعین امام حسین, روضه اربعین متن روضه اربعین دانلود روضه اربعین, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

اربعین امام حسین (ع)

متن روضه اربعین

روضه اربعین

رفتی ای مسافر بی من من کجا ها رفتم بی تو
رفتی با ابالفضل و من با یتیما رفتم بی توتنت روی خاکا جا موند و سرت روی نی همراهم بود
صدای علی تو فریادم صدا مادرم اهم بودچهل روزه چهل ماهه چهل ساله
دل زینب کنار تو تو گوداله***لحظه لحظه بی تو درد عالم و تحمل کردم
هر جایی که درموندم به مادرم توسل کردمغمی که من از اینجا بردم تو شام بلا سنگین تر شد
رقیه یه شب تو ویرونه جلو چشمای من پرپر شدمن و گریه من و زاری من و ناله
دل زینب کنار تو تو گوداله***توی کوچه ها تکرار اون همه کبودی بودم
بی تو و ابالفضل بین اون همه یهودی بودمسرت رو نی و دستای من مثه حلقه انگشتر شد
اومد از روی نی پایین اما تو تشت طلا زخمی تر شدجای زنجیر هنوز رو این پر و باله
دل زینب کنار تو تو گوداله

,روضه اربعین امام حسین (ع)

روضه اربعین


متن روضه اربعین حسینی (ع)


اربعین غمت مرا انداخت
بی تو بودن مرا ز پا انداختبعد یک اربعین هوای غمت
راه ما را به کربلا انداختاُف بر این روزگار کین که مرا
اربعینی ز تو جدا انداختاین چهل روز بی تو هر چه نداشت
خواهرت را که از صدا انداختیاد دارم که ظهر روز دهم
شعله بر جان خیمه ها انداختیا نوک نیزه ظالمانه تو را
از روی اسب بی هوا انداختاز کجای سفر بگویم که
به دلم آتش بلا انداختنیزه دار تو از لج زینب
از روی عمد نیزه را انداختجان به لبهای ماتم آوردم
دیگر ای تشنه لب کم آوردمشعله بر جان تشنگان افتاد
و به دل زخم بی امان افتاداز همان روز که زمین خوردی
برسرم طاق آسمان افتادغنچه ی خشک تا که پرپر شد
به روی خاک باغبان افتادمعجر من به دست شعله
ولی سر تو دست این و آن افتاددخترت روضه خوان قافله بود
از نفس آه روضه خوان افتادآه تحفه ی مادریت را بردند
تن عریان کشان کشان افتادچقدر وحشیانه انگشتر
نیمه شب دست ساربان افتادهمینجا نیزه هاشان به جانت افتادن
تازیانه به جانمان افتاد

گردآوری:بخش مذهبی

منابع:

aein-mastan.rozblog.com

babolharam.mihanblog.com