مجله بانوان

/

مذهبی

/

خصوصیت هر یک از معصومین علیهم السّلام در بر آمدن حوائج

[ حاجت روا شدن, دعا برای حاجت, حاجت گرفتن, حاجت خواستن از خدا, دعا برای گرفتن حاجت, دعای حاجت, دعا برای براورده شدن حاجت, دعای برآورده شدن حاجت, بر آورده شدن حاجت, حاجت, حاجت گرفتن دعا برای حاجت حاجت روا شدن, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

حاجت روا شدن,دعا برای براورده شدن حاجت

بر آمدن حوائج

1- چنان که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و دختر گرامی او علیها السّلام و دو سبط ارجمند او علیهم ا السّلام را خصوصیتی در حوائج متعلّقه به تحصیل طاعت و رضوان خدای جلّ جلاله2- و برای امیرالمؤمنین علیه السّلام اختصاص در انتقام از دشمنان و کفایت شرّ ستمکاران3- و برای امام سجّاد علیه السّلام در جور پادشاهان و وسوسه ی شیاطین4- و برای امام باقر و{ امام} صادق علیهما السّلام در فریاد رسی بر امر آخرت5- و برای امام کاظم علیه السّلام در ترس از ناخوشی ها و بیماری ها و دردها6- و برای امام رضا علیه السّلام در نجات از هول و بیم سفرهای دریاها و صحراها و بیابان ها7- و برای امام جواد علیه السّلام در وسعت زندگی و بی نیازی از مردم8- و برای امام هادی علیه السّلام در قضاء مستحبّات و نیکی به برادران و کامل شدن طاعات9- و برای امام عسکری علیه السّلام در اعانت بر امر آخرت و توسل جهت رفع حوایج اخروی10- و برای امام عصر ما و پناه ما و دادرس ما، و اَمَد و عصمت ما و روشنی چشم ما و باعث زندگی ما امام مهدی علیه السّلام در تمامی حاجات و نیازمندی ها و غیر آنها هر آنچه نام حاجت بر آن اطلاق شود، اختصاص و خصوصیتی می باشد. منبع : المراقبات . ص90
کتاب شریف (( المراقبات )) تألیف عارف کامل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله می باشد.