مجله بانوان

/

مذهبی

/

متن ادبی ویژه رحلت رسول اکرم ص

[ رحلت پیامبر, اشعار رحلت رسول اکرم, دل نوشته رسول اکرم, متن ادبی ویژه رحلت رسول اکرم, رحلت رسول اکرم, شعر رحلت پیامبر, متن رحلت پیامبر, دل نوشته رسول اکرم اشعار رحلت رسول اکرم رحلت پیامبر, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

متن رحلت پیامبر,شعر رحلت پیامبر

دل نوشته رحلت رسول اکرم (ص)

به حرمت حضور فاطمه علیهاالسلام ، آرام، در خانه را می‏کوبی؛این بار صدای در زدن ملک الموت، آهنگی دیگر دارد.به میهمانی رسول آمده ‏ای؛ آمده‏ ای تا او را به معراج ابدی ببری.کمی درنگ کن؛ اینکه با تو سخن می‏گوید،امین آسمان‏ها و زمین، جبرئیل است.می‏دانم که برای تو نیز دشوار است تا زیر باراناشک‏های فاطمه علیهاالسلام ، جان نبی را بستانی.می‏دانم که تو نیز سر به زیر افکنده‏ای تا چشمانتهم‏سو با غم چشمان زهرای اطهر علیهاالسلام نباشد؛اما گویا چاره‏ای نیست و زمان پر کشیدنمحمد صلی‏ الله ‏علیه‏ و‏آله فرا رسیده است.برادرم. ملک الموت! می‏خواهی از کجا آغاز کنی؟تمامی وجود رسول اللّه‏ در راه حق ذوب شده است،چشمانش، نور خدا را در معراج دیده،زبانش با خدا سخن گفته و کلام او بر آن جاری بوده،قلبش، محل نزول کتاب خدا بوده و پاهایش،راه‏های آسمانی را بهتر از مسیرهای زمینی پیموده است.آه چه دشوار است تاب آوردن این لحظه اندوهناک!آیا می‏دانی بعد از او، با فاطمه عزیزش چه خواهند کرد؟می‏دانی این در را که تو بی ‏اذن زهرا علیهاالسلام از آن عبور نکردی،به آتش جهل و کینه خواهند سوزاندو دستان علی مرتضی علیه السلام را که با دستان رسول صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله ،انس دیرینه داشت، به بند خواهند کشانید؟آیا می‏دانی پس از رسول خدا، بر پاره‏های تن او چه خواهد گذشت؟می‏دانی که چگونه قامت رعنای فاطمه را به خمیدگی می‏نشانندو جایگاه بوسه ‏های رسول را به کبودی می‏نمایند؟کوچه ‏های مدینه، پس از این برای من هم غریب می‏شودو اهل بیت رسول اکرم صلی‏ الله ‏علیه‏ و‏آله از آن هم غریب‏ تر!نگاه کن که چگونه فاطمه علیهاالسلام با تمام دلتنگی‏ هایش سر به زیر افکندهتا تو در تلاقی چشم‏هایش، در کارَت درنگ نکنی!برخیز و جان عزیزترین و مقرب‏ترین بنده خدا را بستان!روح محمد صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله از ازل، آسمانی بود؛این چند صباح را هم که بر زمین هبوط کرد، برای هدایت خلق بود و بس!


نویسنده: محب مهدی