مجله بانوان

/

سلامت

/

گستاخی را با قدرت جواب دهید

[ خودشناسی, روان شناسی, گفتگو, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

گستاخی را با قدرت جواب دهید

چه در محیط کار، چه محیط دوستانه و چه خانوادگی، موارد بسیاری پیش می آید که کسی به صورت طنز آمیز یا با تمسخر گفته های ما را نقد کند؛ اما گاهی این نظرها تبدیل به تیری برای خلاصی خشم شده و صرفا از روی تنش، گستاخی و بی احترامی است. "نسبت به سن و سال خودت خوب موندی!"، "اگه کارت رو بهتر بلد بودی موفق‎تر هم می شدی!"، و جملات بسیاری مشابه این مثال ها، نوعی بی احترامی محسوب می شود و خوب است راه کارهای مفید برای مقابله با این استرس کلامی را بدانید.

1- تسلیم قدرت حرف هایشان نشوید

اگر اجازه دهید که افکار یا حرف های چنین افرادی، طرز فکر، احساس و رفتار شما را کنترل کند یا بر آن تاثیر بگذارد، نه تنها تسلیم قدرت آن ها در جهت تخریب خودتان شده اید؛ بلکه بر "ارزش هویت" تان تاثیری بسیار منفی خواهید گذاشت. بهترین راهکار برای مقابله با این افراد، ثابت قدم ماندن در طرز فکر و سبک زندگی ، و در صورت لزوم فاصله گرفتن از آن ها است.

2- بر ارزش های خود پایبند بمانید

سعی کنید هرگز در مقابل افرادی که قصد گستاخی را دارند کوتاه نیایید. افراد قدرتمند نسبت به ارزش های خود پایدار هستند و می دانند حد فاصل درست و غلط کجا است. هرگز به بهای احترام گذاشتن به همگان، ارزش ها و معیار های خود را زیر پا نمی گذارند. جواب دادن یا کوبیدن افراد گستاخ بسیار وسوسه کننده است، اما هرچه از این موارد دوری کنید استرس کمتری را متحمل خواهید شد.

3- بدانید که کی باید سخن گفت و کی باید سکوت کرد

افرادی که ذهنیت قدرتمندی دارند، می دانند که همیشه نباید در مورد هر بحث و موضوعی ابراز نظر کرد. پر مدعا بودن در خصوص مباحثی که تخصص یا اطلاعت کافی دارید جایز است، اما زمانی که احساس می کنید ممکن است جواب کامل و درستی نداشته باشید سکوت بهترین گزینه و گفتن "نمی دانم" منطقی ترین کلام است. هرگز تسلیم تحریکات افراد گستاخ نشوید و سعی نکنید با جواب دادن به حرف های پوچ آن ها شما نیز در رده آنها قرار گیرید.


گستاخی را با قدرت جواب دهید