مجله بانوان

/

سلامت

/

چه کنیم موزهای کال زودتر برسند

[ رسیده, رسیده شدن, زودتر, موز, کال, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

طرفداران موز نظرات متفاوتی در مورد زمان رسیده شدن کامل این میوه دارند اما بیشتر آنها موزی را دوست دارند که رنگ پوستش زرد روشن شده و چند لکه قهوه ای روی آن باشد.

از آنجا که موزها را وقتی که هنوز کال هستند از درخت می چینند، میوه ای که شما در مغازه یا فروشگاه ها می بینید به ندرت کال، سبز رنگ یا سفت خواهد بود. شما می توانید روند رسیده شدن طبیعی این میوه را با دو چیزی که در همه خانه ها پیدا می شود شتاب دهید.

وقتی موزها به آن اندازه که مورد نظر شماست رسیده شدند، آنها را در یخچال نگهداری کنید. ممکن است با نگهداری در یخچال پوست موزها قهوه ای شود اما داخل میوه سالم باقی خواهد ماند.

چیزهایی که لازم دارید: پاکت کاغذی قهوه ای سیب

کارهایی که باید انجام دهید موزها را در پاکت کاغذی قهوه ای (پاکت های آجیل) بگذارید. یک عدد سیب همراه موزها در پاکت کاغذی بگذارید. سیب ها می توانند فرایند خروج گاز اتیلن را سرعت دهند؛ یعنی همان عاملی که منجر به رسیده شدن میوه ها می شود. درب کیسه را با چندین بار تا زدنِ لبه های آن به خوبی ببندید. کیسه کاغذی حاوی موز و سیب را به مدت یکی دو روز در دمای اتاق نگه دارید یا تا زمانی که موزها کاملاً رسیده شوند. نکته قابل توجه:

اگر در منزل خود از پاکت های کاغذی قهوه ای قدیمی که همان پاکت های آجیل هستند ندارید، می توانید از روزنامه استفاده کنید. یک یا دو صفحه روزنامه را صاف روی میز پهن کنید. موزها را در وسط آن قرار دهید و گوشه های آن را تا کنید تا خوب بسته شود و هوا واردش نشود.


چه کنیم موزهای کال زودتر برسند؟