خرید اینترنتی کفی افزایش قد

چرا همیشه گرسنه ایم؟

حذف کردن وعده های اصلی غذایی یا مصرف کربوهیدرات و غذاهای قنددار موجب می شود سیستم تغذیه ای بدن دچار اختلال شود و احساس گرسنگی کاذب به سراغ شما بیاید. افسردگی، استرس و حتی خوشحالی بیش از حد؛ را می توان دیگر عوامل احساس گرسنگی کاذب به شمار آورد.


چرا همیشه گرسنه ایم؟