مجله بانوان

/

سلامت

/

چهارتخمه و سرماخوردگی

[ خاصیت درمانی چهارتخمه, خواص درمانی چهارتخمه, چهارتخمه, درمان سرماخوردگی, چهارتخمه و سرماخودرگی, خاصیت چهارتخمه, خواص چهارتخمه, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

خاصیت درمانی چهارتخمه

چهار تخمه یکی از مهمترین اجزای مشهور گنجینه دارویی است

چهار تخمه یکی از مهمترین اجزای مشهور گنجینه دارویی مادربزرگان بوده است و پیش از پیدایش داروهای شیمیایی این دارو در تمام خانه ها موجود بود و به علت آسانی استفاده به عنوان آرام کننده سرفه و بازکننده نفس مورد استفاده قرار می گرفت.دانه های قدومه پس از خیس کردن لعاب فراوان دارد و برای نرم کردن سینه، رفع گلودرد و صاف کردن صدا مفید است. دم کرده این گیاه برای سرماخوردگی و رفع خشونت حلق و حنجره و گرفتگی صدا سودمند است. ضمن آنکه صدا را صاف می کند و سرفه های خونی و خشک را تسکین می دهد. از نظر طبیعت گرم و تر است.بارهنگ سرد و خشک است. ضمن آنکه خوردن عصاره بارهنگ برای سل، خونروی ریه وتنگی نفس مؤثر و مفید است. ریشه ، برگ و تخم بارهنگ قابض بوده و اثر نرم کننده دارد.از میوه سیستان به عنوان قابض ، ضد انگل معده و نرم کننده سینه استفاده می شود.از به دانه نیز در رفع التهاب مخاط داخلی و درمان سرفه استفاده می شود. همچنین اثر نرم کننده دارد.منبع: iribnews.ir