خرید اینترنتی کفی افزایش قد

نحوه اندازه گیری با دست

اندازه گیری مواد خوراکی معمولا با قاشق، پیمانه و ترازو انجام می شود. اما اگر هیچ کدام از این وسایل را در اختیار نداشتیم چه کار کنیم؟
پاسخ خیلی ساده تر و دم دست تر از چیزی است که فکر می کنید، دست! بله شما می توانید با استفاده از بند انگشت، انگشت و کف دست خود، اندازه مواد خوراکی را تخمین بزنید و آن را محاسبه کنید.


نحوه اندازه گیری با دست