مجله بانوان

/

اخبار

/

چرا خودروهای برقی بهتر هستند

[ تسلا, خودرو بنزینی, خودرو‌ برقی, 2017, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

نسبت به موتور های V8 با عطش سیری ناپذیر برای سوخت و همچنین علاقه شدید به خرابی تایر ها، خودرو ّهای برقی بی روح و حوصله سر بر به نظر می رسند. حتی خودرو یی همانند مدل S P100D کمپانی تسلا با این وجود که قادر است رقبای خود را با استفاده از حالت لودیکروس خود از خط شروع پشت سر بگذارد نیز عاری از هر گونه خرابی تایر و سر و صدای اگزوز است. همچنین این حقیقت که خودرو های برقی دارای حداقل اجزاء سازنده هستند، خودرو های پیچیده گذشته را به سادگی خودرو های کنترلی تبدیل کرده اند. به عقیده برخی این مسئله باعث خستگی و نارضایتی یک مهندس از این تکنولوژی خواهد شد اما این موضوع به طور کامل پدیده متفاوتی است چرا که مهندسین همواره به دنبال کارایی هستند و خودرو های برقی، کارایی را به روش های مختلف فراهم می کنند.

به لحاظ مهندسی برتری به خودرو های برقی تعلق می گیرد. اولین دلیل این حقیقت است که گشتاور اوج در خودرو های برقی فوراً در دسترس است که این موضوع باعث پر زرق و برق و مطمئن جلوه کردن خودرو های برقی نسبت به همتایان بنزینی خود می شود. در نتیجه این منحنی گشتاور یک دست، خودرو های برقی به سیستم انتقال قدرت نیز بی نیاز هستند. این مسئله باعث کاهش وزن، حذف پیچیدگی، و همچنین کاهش زمان شتاب گیری به وسیله حذف نیاز به تغییر دنده می شود. سازندگان این خودرو ها همچنین می توانند پدال گاز را به طور متوالی تر تنظیم کرده و در ضمن امکان استفاده از این پدال برای کاهش سرعت خودرو را نیز فراهم می کنند که این موضوع کنترل بیشتر را به همراه پیچیدگی کمتر در اختیار راننده خواهد گذاشت. به طور کلی تکنولوژی خودرو های برقی نشان دهنده این موضوع است که سرعت رو به جلو پیشرفت همیشه خطی نیست.


چرا خودروهای برقی بهتر هستند؟