مجله بانوان

/

مذهبی

/

در نماز جماعت آیا امامت زن برای بانوان جایز است

[ آداب نماز جماعت, اهمیت نماز جماعت, ثواب نماز جماعت, اموزش نماز جماعت, فضیلت نماز جماعت, احکام نماز جماعت, آموزش نماز جماعت, حدیث نماز جماعت, نماز جماعت, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

فضیلت نماز جماعت

احکام نماز جماعت

همه مراجع (به جزآیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم، بهجت و وحید): بنابراحتیاط واجب امام جماعت باید مرد باشد و زن نمی تواند امام جماعت باشد حتى براى زنان.آیات عظام مکارم، بهجت و خامنه ای: امامت زن براى زنان مانعى ندارد. آیات عظام صافى و وحید: در غیر نماز میت، امامت زن برای زنان کراهت دارد .


===========================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع،ج1،م 1453
خامنه ای،رساله آموزشی، نماز جماعت
وحید، توضیح المسائل، م

منبع: afkarnews.ir