خرید اینترنتی کفی افزایش قد

چگونه می توان قابل اعتماد بودن افراد را از چهره آن ها تشخیص داد؟

اعتماد از اساسی ترین پایه های جوامع انسانی است، در بین دوستان، همکاران و اعزای خانواده کم و بیش می دانیم به چه کسانی می توانیم اعتماد کنیم و به چه کسانی نه. ولی در برخورد با افرادی که با آن ها پیش از این ارتباطی ندشتیم چطور؟
در تحقیقی که در فرانسه در این باره صورت گرفت به درصد بالای درستی احساسات غریزی ما در قابل اعتماد بودن افراد اشاره داشت ولی تضمینی برای صحت این برداشت ها وجود ندارد.

در این مطالعه 2 فرد به عنوان معتمد و اعتماد کننده تقسیم شدند، به فرد اعتماد کننده 10 دلار اهدا شد و در مقابل او 2 انتخاب قرار داده شد که یا پول را برای خود نگاه دارد و یا تصمیم بگیرد 30 دلار در اختیار معتمد قرار گیرد و او تصمیم بگیرد پول را با نفر اول تقسیم کند یا نه!

در این آزمایش به برخی افراد اجازه داده شد تا نیم ساعت قبل از تصمیم گیری باهم ارتباط داشته باشند و در این مورد اکثرا افراد به درستی قابل اعتماد بودن فرد مقابل را پیش بینی کردند.
در قسمت دیگر از آزمایش تاثیر سخنان و زبان بدن بررسی شد و اثر زبان بدن افراد در قدرت تشخیص فرد اعتماد کننده بیشتر از حرف زدن معتمد بود.

با دیدن عکس های که فقط چشمان، بینی و لب های فرد معتمد را سیاه و سفید نشان می داد، قابلیت تشخیص قابل اعتماد بودن به مراتب بالاتر از عکس های کامل و رنگی افراد بود و این موضوع روانشناسان را متعجب کرد که چطور اطلاعات کمتر به تشخیص بهتر کمک می کند؟

نتایج این تحقیق به تئوری 2 نوع تفکر ختم می شود که در یکی از آن ها بر اساس منطق و کند است؛ و دیگری سریع و بر اساس غریزه. در این تحقیق روش دوم یعنی غریزه بهتر جواب داده است.
معمولا در قضاوت های اجتماعی غریزه خیلی بهتر از منطق جواب می دهد در حالی که در دیگر موقعیت ها اینگونه نیست.
البته باید در نظر داشت این موضوع فراگیر نیست و برخی اوقات قضاوت های غریزی ما به کلی اشتباه هستند و فقط وقتی مفید خواهند بود که راه دیگری برای تصمیم گیری ناداشته باشیم.

قضاوت افراد از روی چهره
چگونه می توان قابل اعتماد بودن افراد را از چهره آن ها تشخیص داد؟