خرید اینترنتی کفی افزایش قد

نظرات بزرگان جهان درباره چگونه زیستن!

شما فقط یکبار به دنیا می آیید و باید به بهترین نحو زندگی کنید. شما فرصت بی شماری برای تغییر زندگی دارید و می توانید نواقص اخلاقی، رفتاری و سبک زندگی خود را تغییر دهید؛ بنابراین هر تصمیم شما در بهتر شدن زندگیتان تاثیرگذار است.
در این مطلب سخنان برخی از بزرگان جهان درباره زندگی بهتر آماده است که می تواند به شما در ساختن زندگی بهتر کمک کند:

1. "به جایی نروید که مسیر ممکن است شما را به آن برساند، به سمتی بروید که راهی وجود ندارد و از خود ردی به جای گذارید" -رالف والدو امرسون

2. "شانس پسماند طراحی است" - جان میلتون

3. "در هر وضعیت دشواری فرصتی نهفته است" - آلبرت اینشتین

4. "بزرگترین خطر در زندگی امروز که مدام در حال تغییر است، خطر نکردن است" - مارک زاکربرگ

5. "در برخورد با خودتان از منطق و در برخورد با دیگران از قلبتان استفاده کنید" - النور روزولت

6. "من نمی توانم جهت باد را تغییر دهم، ولی طوری بادبان ها را تنظیم خواهم کرد که به مقصد برسم" - جیمی دین

7. "اجازه ندهید شرایط گذشته و حال شما را کنترل کنند، این ها فقط اتفاقاتی هستند که رخ می دهند تا شما را به مراحل بعدی برسانند" - تی دی جیکس

8. "قابلیت تغییر زندگی افراد در ذات شما نهفته شده است، این موهبت را هدر ندهید"- دیل پارتریج

9. "اگر همیشه راستگو باشید لازم نیست هیچ چیز را به خاطر بسپارید"- مارک تواین

10. "تنها دارایی که همیشه با شما خواهد ماند آن است که بخشیده اید"- مارکوس ارلیوس

11. "نقطه ای که هم اکنون در آن قرار دارید به اندازه جهتی که در آن گام برمی دارید اهمیت ندارد" - الیور وندل هولمز

12. "هر روز 1440 دقیقه دارد، بنابرین شما 1440 فرصت برای آثاری مثبت در روز خواهید داشت"- لعز براون

13. "دنیا یک کشتی در حال غرق شدن است، ولی باید به یاد داشت تا در قایق های نجات آواز خواند"- ولتیر

14. "به یاد داشته باشید: افرادی که می گویند رویای شما دست یافتنی نیست، از رویا های خود دست کشیده اند"- گرانت کاردون

15. "اگر می خواهید خود را ارتقا دهید، به دیگری کمک کنید تا خود را ارتقا دهد" - بوکر تی واشنگتن
نظرات بزرگان جهان درباره چگونه زیستن!