مجله بانوان

/

سلامت

/

15 نشانه افراد حساس

[ استرس, اضطراب, حساسیت, روابط عاشقانه, روان شناسی, همدردی, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

15 نشانه افراد حساس

آیا در روابط خود بسیار حساس هستید؟ آیا در روابط کاری یا شخصی شما کسی هست که بسیار حساس باشد؟ حساسیت بالا می تواند به عنوان واکنش های فیزیکی، روانی و احساسی شدید نسبت به محرک های خارجی یا داخلی باشد. با این که حساس بودن در روابط می تواند نکته مثبتی باشد (مثل قابلیت بالا برای گوش کردن، همدردی و درک بالاتر)، در این مطلب روی جنبه هایی از حساسیت بالا تمرکز می کنیم که روی سلامت و شادی روابط تاثیر سوء می گذارند.

15 نشانه حساسیت بالا در روابط را در زیر برای شما آورده ایم. با این که بسیاری افراد گاهی این نشانه ها را دارند، یک شخص با حساسیت بالا این نشانه ها را بسیار و عمیقا در خود می بیند. برخی افراد ممکن است نسبت به یک یا دو محرک واکنش بیش از حد نشان دهند، ولی بقیه نسبت به موارد بیشتری در این فهرست حساسیت نشان دهند.

1-اغلب به افکار دیگران می اندیشد و نگران می شود.

2-معمولا همه چیز را شخصی می کند.

3-از جواب رد شنیدن می ترسد، حتی در شرایط نسبتا بی اهمیت.

4-معمولا هنگام برقراری ارتباط با دیگران انتظارات منفی دارد.(مثلا: از من خوششون نخواهد اومد.)

5-معمولا هنگام برقراری ارتباط با دیگران، احساسات منفی تجربه می کند. (مثل استرس و اضطراب)

6-هنگام برخورد با کوچک ترین مسئله ناخوشایند، نمی تواند رهایش کند.

7-به سادگی احساساتش جریحه دار می شود و ناامید می شود.

8-خودش را بسیار با دیگران مقایسه می کند و از این مقایسه، احساس ناخوشایندی به او دست می دهد.(در زمینه های فیزیکی، ارتباطات، اجتماعی، کاری، اقتصادی و ... )

9-اغلب احساسات منفی خود را پنهان می کند. چرا که معتقد است این احساسات شدیدتر، خجالت آورتر و حساس تر از آن هستند که با کسی به اشتراک بگذارند.

10-در مقابل، ممکن است با دیگران بسیار درمورد احساسات منفی حرف بزند.

11-به سختی بازخورد منفی را قبول می کند، حتی اگر منطقی و سازنده باشند.

12-حتی وقتی که هیچ مدرکی برای اثباتش نباشد، معتقد است دیگران قاضی و منتقد هستند.

13-معمولا نسبت به تحقیرها و تحریک های واقعی یا خیالی، بیش از حد واکنش نشان می دهد.

14-در جمع ها راحت نیست و نمی تواند خودش باشد.

15-در شرایط نزدیک عاطفی راحت نیست. به شدت نگران تایید شدن توسط شریک عاطفی خود است. به طور غیرمنطقی از قضاوت شدن یا پذیرفته نشدن هراس دارد.

برای بسیاری از افراد بیش از حد حساس، کلید مدیریت استفاده از مصونیت عاطفی و استراتژی های ایمنی احساسی است تا هوشمندانه تحریک بیش از حد خود را آرام کنند و تحت کنترل خود قرار بدهند.برای کسانی که با افراد بسیار حساس زندگی یا کار می کنند، مهارت های ارتباطی موثر برای ایجاد روابط مثبت و سازنده اهمیت بسیاری دارد.
15 نشانه افراد حساس